Критерії оцінювання ВСЗЯО

Критерії, правила і процедури оцінювання ВСЗЯО

Критерії, правила і процедури оцінювання ВСЗЯО

Оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів

Критерії, правила і процедури оцінювання діяльності
педагогічних працівників

  1. Атестація педагогічних працівників (наказ МОН № 930 від 06.10.2010 р. «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників»  зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 № 1135

2. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників (постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників»)

3. Сертифікація (Положення “Про сертифікацію педагогічних працівників”, затверджене постановою КМУ №1190 від 27.12.2018 р (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1094)

4. Професійний стандарт «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти» (наказ міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.12.2020  № 2736-20 «Про затвердження професійного стандарту за професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста») 

Критерії, правила і процедури оцінювання діяльності
 керівника закладу

1. Зміни до Типового положення про атестацію педагогічних працівників (наказ МОН України від  08.08.13 р. № 1135):

2. Повноваження керівника закладу освіти (стаття 26 Закону України «Про освіту»)

3. Типове положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти (наказ МОН України від 28.03.2018 р. № 291)