Дивлячись у небо, про що зазвичай думають люди? Вiдповiдь доволi проста…Хтось хоче побачити планети, хтось мрie пiдкорити Всесвiт, як Iлон Маск. А про що думають дiти…Про польоти……. Людина, нiбито не лiтае, а крила мае. Своïх небо впiзнае по крилах.

             Ми-учнi Запорiзькоï школи “Прогрес” знаємо, що будь-який полiт неможливий ще й без двигуна. Iсторично склалось так, що наша школа “запрограмована” на успiх, прогрес та здiйснення мрiй. I кожен з нас дякує за це нашому засновнику, великому майстру своєï справи, Федору Михайловичу Муравченко.

 Генеральний конструктор ЗМКБ «Прогрес», доктор технiчних наук, професор, лауреат державних премiй Украïни, кавалер багатьох орденiв та медалей, Герой Украïни, Заслужений дiяч науки i технiки Украïни. I це далеко не весь перелiк досягень Федора Михайловича. Складно навiть пiдрахувати, скiльки сучасних двигунiв, з’явилося на свiт завдяки його дiяльностi. Для кожного з нас – це гордiсть та натхнення.

             Зовсiм нещодавно ми дiзналися, що украïнськi космiчнi технологiï є найкращими у свiтi! Настав час досягти такого ж прориву у двигуно та авiабудуваннi! Це спонукае нас до творчостi, активноï мисленневоï дiяльностi та руху тiльки вперед! Ми молодi, прогресивнi та успiшнi, за нами – майбутне нашоï держави! Успiх та досягнення Федора Михайловича мають знайти i знайдуть продовження та вдосконалення у наших розробках. I цiлком можливо,що через декiлька рокiв, прогримить на всю Украïну, або навiть цiлий свiт iм’я когось iз нас. Це покаже час..А зараз..Зараз ми робимо своï першi,але доволi серйознi, впевненi та успiшнi кроки у конструюваннi рiзних речей та механiзмiв, це приносить нам задоволення..Тож, до зустрiчi у майбутньому!